Orkestar

Narodni orkestar broji 15 muzičara. U svom radu ova grupacija se bazira na stručnoj i edukativnoj pripremi programa, kako za pratnju folklornog ansambla tako i za samostalne interpretacije.  Ozbiljnim i predanim radom doprinosi očuvanju muzičke baštine Srbije.  Orkestar dugi niz godina uspešno interpretira muzički deo programa u okviru Ansambla narodnih igara, takođe neguje i ozbiljan pristup radu sa instrumentalnim, ali i vokalnim solistima.